آموزش زبان انگلیسی کار راحتی نیست، هم برای مدرس سخت است و هم برای آموزنده؛ به خصوص اگر مدرس رشته تدریس زبان را نخوانده باشد، هرچند که زبانش خوب باشد. به همین خاطر اکثر آموزش‌ها پس از صرف وقت و هزینه زیاد، ناموفق باقی می‌مانند و آموزنده خسته می‌شود.

اگر موقعیتی مثل این دارید با من تماس بگیرید.

تحصیلات من در رشته تدریس زبان از انگلستان است و با سی و پنج سال سابقه درخشان، با عقد قرارداد متعهد می‌شوم که حتماً شما را به هدفتان برسانم.

آموزش زبان انگلیسی

آیا تا به حال، جایی اتفاق افتاده که از انگلیسی صحبت کردنتان، لذت برده باشید؟