آزمون‌ها

در این بخش، چند آزمون برای شما تدارک دیده شده است. با گذراندن این آزمون‌ها می‌توانید درکی از سطح دانش خود در زبان انگلیسی داشته باشید.

توجه فرمائید که تصحیح و نمره‌دهی این آزمون‌ها، به‌جز آن‌هایی که مشخص شده‌اند، برعهده هوش مصنوعی است. در بخش‌هایی که لازم است ترجمه جملات توسط شما نوشته شود، به منظور پرهیز از نمره‌دهی اشتباه دقت کنید که:

   علامات استفاده شده در جمله پرسش را عیناً در پاسخ خود بیاورید. مثلاً اگر جمله با علامت سوال یا نقطه به پایان می‌رسد، علامت سوال و یا نقطه را در انتهای جمله پاسخ خود فراموش نکنید.

   صورت کامل فعل را استفاده کنید. مثلاً به‌جای I am از I’m، به‌جای It is از It’s و به‌جای You would از You’d استفاده نکنید.

آزمون‌ها بسیار ساده هستند و با داشتن اندک معلوماتی از زبان انگلیسی، قادر به گذراندن موفقیت‌آمیز آن‌ها با نمره بالا خواهید بود.

اولین آزمون، یعنی آزمون پایه برای شبیه‌سازی امتحانات طراحی شده و پرسش‌ها به صورت چندجوابی هستند.

آزمون دوم، یعنی آزمون ابتدایی برای شبیه‌سازی محیط واقعی طراحی شده و پاسخ‌ها را شما باید بنویسید.

آزمون‌های ترجمه متن قدری مشکل‌تر هستند و تصحیح آن‌ها با هوش مصنوعی نیست، یعنی فردی پاسخ شما را می‌خواند و بر اساس متنی که نوشته‌اید، به شما امتیاز می‌دهد، به همین دلیل نتیجه آن فوراً به دست شما نمی‌رسد.

موفق باشید!