کرونا، بسیاری از برنامه‌ها را متوقف کرده است. فاصله‌گذاری اجباری را بین مردم قرار داده و انجام کارها را به تعویق انداخته اما، نمی‌تواند مانع یادگیری زبان انگلیسی شود. چون این آموزش را می‌توان به کمک تکنولوژی از راه دور هم به صورت آنلاین انجام داد.

من زبان انگلیسی را به شما تا سطحی آموزش می‌دهم که قادر باشید در هر موردی از آن استفاده کنید و اگر نتوانستم، دستمزدی نمی‌گیرم.

آموزش زبان انگلیسی

آیا تا به حال، جایی اتفاق افتاده که از انگلیسی صحبت کردنتان، لذت برده باشید؟